Hunt & Fish

Nabídky zahraničních zájezdů za rybařením a lovem

losos medvd raindrops reka walden-pond

Lovecké akce - TOP nabídky

info@hunt-fish.cz nebo na tel. + 420 725 394 158

Březen Vlk, rys
Duben Tetřev,tetřívek, jeřábek,   sluka,..
Květen Jarní lov medvědů, tetřev,   tetřívek,…
Červen  
Červenec  
Srpen  
Zaří  
Listopad  
Prosinec  
Leden  
Únor  

 

MEDVĚD KAMČATKA jarní lov

Medvědí ráj – tak je lovci nazývána oblast Kamčatky a rozhodně to není nadnesené tvrzení. Vzdálenost tohoto regionu od „zbytku světa“, klimatické podmínky a také hustota osídlení, která je menší než 5 obyvatel na 100 tisíc km čtverečních, vytvářejí ideální podmínky pro populaci zdejších obrovských medvědů /Ursus arctos Piscator/, kteří oprávněně patří k největším podruhům medvěda hnědého na světě. Váha těchto obrů se pohybuje v rozmezí 300 – 600 kg a velikost houně dosahuje až 350 cm. V období jarního lovu většinou ještě leží sníh a je možné používat snowmobil se saněmi /podle aktuálního stavu počasí/. V oblastech mořského pobřeží se také mohou používat k přesunům motorové čluny.

 

Oblast lovu: Regiony Elisovsky, Palansky, Essovsky a Tigilsky – sever Kamčatky.

RUSKO A ASIE

Lovy v „REVÍRECH BEZ HRANIC“

 

Ruská federace jako největší stát na světě, se rozkládá na nesmírné rozloze a v nejrůznějších přírodních, klimatických, kulturních i jiných podmínkách a proto je lov tak zajímavý a různorodý jako nikde jinde ve světě. Je možné lovit v naprosto odlišných revírech a to v rozsáhlých oblastech, kde se vyskytuje mnoho druhů zvěře a to v mnohdy v přírodě, kde nevyhrává civilizace, ale divoká příroda a zvěř tu v přirozeném prostředí dosahuje vysokých stavů a velmi vysoké trofejové hodnoty.

Pro nás Evropany je nejbližší loveckou lokalitou evropská části Ruské federace. Lovecké revíry jsou poměrně snadno dosažitelné z Moskvy. Loví se, podle zvěře v revírech, které jsou řádově několik stovek kilometrů od Moskvy a jsou dosažitelné autem nebo vlakem – i tak se ale jedná o pro nás nepředstavitelně velké oblasti o velikosti např. Rakouska (např. Kirovský region). V evropské části začíná lovecká sezóna jarními lovy tetřevů, tetřívků, jeřábků a sluk.

Evropská část Ruské federace, ale umožňuje samozřejmě i lov i spárkaté zvěře a šelem. V zimním období /listopad, prosinec, leden, únor/je nejlepší doba na lov vlků a rysů. Dalším oblíbeným zimním lovem, je typicky ruský, tradiční lov medvěda na noře. Při tomto druhu lovu je garance téměř 100% úspěchu, medvěd na noře je předem obeznaný.

Další, a to velmi atraktivní možností je lov losa, který se i evropské části vyskytuje v hojném počtu, ale jeho trofej je menší než dále na východ, ale i tak je výskyt zvěře a síla trofejí lepší než např. v Polsku, Skandinávii či např. Bělorusku. Loví se také černá zvěř a to hlavně kňour, který dosahuje velmi pěkných trofejí.

Velmi oblíbeným a úspěšným lovem je i letní a podzimní lov medvěda. V této době, medvědi v hojné míře navštěvují hlavně ovesná pole a lovec s loveckým průvodcem má velmi dobré šance na úspěch. Důležitým aspektem jsou i ceny, které jsou nižší než ve vzdálenějších oblastech Ruské federace.

Další, a to lovecky nesmírně atraktivní oblastí je Sibiř. Toto teritorium je na naše poměry neskutečně obrovské a můžeme je dělit do několika různých oblastí – podle různých kritérií, např.

Jihovýchodní Sibiř, Burjatská oblast poblíž jezera Baikal, největší zásobárny pitné vody na světě, nejbližším velkým městem je Irkuts. V této oblasti se loví hlavně medvěd, jelen Izjubr /maral/, sibiřský srnec, kozorožec a vzácně i kabar se skutečně atypickou trofejí.

Další a to velmi oblíbenou oblastí je pohoří Altai a Tyva. Nádherná příroda a silné trofeje jelenů maral, kozorožců a sibiřských srnců proslavily tuto oblast u lovců jak evropských, tak z USA. Nejlepší lovecké revíry jsou v regionech Gorno Altaisk a Abakan (národní park Sayany). V těchto revírech je také možný úlovek medvěda a další zvěře.

Samostatnou kapitolou sibiřských lovů je lov velkých sibiřských medvědů. Loví se na jaře, kdy jsou medvědi velmi aktivní a je možné každý den vidět i několik medvědů a vybrat toho opravdu silného – a medvědi na Sibiři jsou skutečně velcí. Loví se nejlépe v oblastech Abakan, Novokuzněck, Krasnojarsk, Gorno Altaisk.

Další variantou jsou lovecké příležitosti v oblastech „dálného východu“. Lov největších medvědů hnědých, kromě medvědů na ostrově Kodiak, je možný v místech jejich masového výskytu, tj. Kamčatka, Magadan. Lov těchto velkých medvědů probíhá stejně úspěšně na jaře, kdy jsou medvědi velmi aktivní po zimním spánku a potom na podzim, kdy jsou medvědi rovněž hodně v pohybu před nadcházejícím zimním spánkem.V tomto regionu – Kamčatka, Magadan, Čukotka, také probíhá lov obrovských losů. Právě zde je možnost si najít toho svého, kapitálního losa, trofeje, ulovené zde našimi lovci dosahují rozpětí až 185 cm. Pro evropské lovce je také velmi exotický lov v regionech poblíž řeky Ussuri, kde se loví obrovští kňouři s páráky i více než 28 cm a jeleni sika, jejichž trofej je až neuvěřitelně obrovská. Dále je možný úlovek sibiřského srnce, ale s netypickým, téměř černým parožím.

Další z možností je lov divokých husí, kachen a další pernaté. Loví se hlavně v oblastech - delta Volhy, pobřeží Kaspického moře a oblast za polárním kruhem.

Samostatnou kapitolou je region Kavkazu. Nádherná, divoká, panenská příroda, zajímavé úlovky Dagestan tur (Východokavkazký) a Kuban tur (Západokavkazký) a Kavkazký jelen, jsou úlovky, které se nedají získat jinde na světě. V současné době ale nedoporučujeme výpravy do těchto oblastí z důvodu nestabilní situace v regionu a možným výskytem různých ozbrojených skupin.

Nenapodobitelné lovecké zážitky a krásné silné trofeje nám mohou poskytnout také dřívější republiky bývalého Sovětského svazu. V Kazachstánu najdeme nádhernou horskou přírodu s výskytem obrovských jelenů maral, jejichž paroží dosahuje váhy až 16 kg. Další silnou trofejí je kozorožec a můžeme dále lovit i vzácnou trofej gazely Džeiran i sibiřského srnce. Lovci mohou vychutnávat naplno krásy horské přírody a přitom lov v tamních podmínkách není tak fyzicky náročný.

Kyrgystán nabízí lov silných kozorožců, ale lov je tam velmi náročný a vyžaduje fyzicky velmi zdatné lovce. Pokud chce lovec skutečně silné trofeje, a ty tam také očekává, musí počítat s tím, že bude lovit ve vysoké nadmořské výšce, kde se obtížněji dýchá a bude se pohybovat na pomezí ledovců a polí s kamenitou sutí, kde je pohyb velmi náročný. Pokud je mu nabízen lov v nižších polohách, musí počítat s tím, že trofej si také odveze, ale nepoměrně slabší.

Nejvzácnější a velmi silné trofeje, které jsou velmi oceňovány i náročnými zahraničními lovce z celého světa, skrývají pohoří Tien Shan a Pamir v Tádžekistánu. Argali Marco Polo je trofej a pojem, po které touží skutečně nároční lovci na celém světě. Síla zdejších trofejí je celosvětově známá a tak zdejší revíry jsou navštěvovány nejen lovci z USA, Německa, ale již také lovci prestižních trofejí z Čech. Při tomto lovu se také loví jako doplňková trofej i silný kozorožec, kterých je v této oblasti také velké množství.

To je jen nástin loveckých možností a hlavních loveckých oblastí. Možností lovu a loveckých oblastí je v této obrovské lokalitě samozřejmě víc, jednotlivé destinace, druhy zvěře apod. je možné doplnit podle možností a požadavků.

Při loveckých akcích v Rusku a Asii je třeba si uvědomit, že civilizace a trofejová zvěř spolu nejdou příliš dohromady. Při některých lovech je možné lovit v poměrně komfortních podmínkách, např. pohodlných loveckých chatách se saunou /baňa/, jinde je potřeba vzít na vědomí, že možnosti úlovků silné trofejové zvěře je třeba obětovat tu trochu osobního pohodlí.

Vhodné zbraně, vybavení (vhodné oblečení, pomůcky k lovu apod.), způsoby lovu a další podrobné informace připravíme individuálně pro jednotlivé lovce pro konkrétní destinace, roční období a druhy lovené zvěře. (Není třeba s sebou například vozit alkoholické nápoje, které a kvalitní je možné koupit téměř kdekoliv v Rusku a to za nižší cenu. Odpadá tak nepříjemná váha do zavazadla, za kterou se mimo jiné musí na letišti i platit). Vycházíme přitom z vlastních zkušeností z dlouhodobé lovecké praxe v zahraničí i z doporučení místní zkušených průvodců.

Lovecká kancelář zařídí potřebné dokumenty pro zajištění víz /i ta zajistíme v ČR/, doklady pro dovoz zbraní a nábojů (případně zajistíme zapůjčení na místě), další informace o dovozu a vývozu trofejí, veterinárních dokladech, Cites a další informace rovněž budou připraveny pro lovce individuálně.

TETŘEV TETŘÍVEK SLUKA

Tento lov se provádí tradičním způsobem v lesích evropské části Ruské federace během období toku tetřeva a tetřívka. Tetřev si pro místa svého toku vybírá skrytá místa v taize, tetřívek toká na otevřených místech v polích a na loukách při okrajích lesa. Lovec má svého průvodce, který ho dovede na dostřel. Charakter tohoto lovu a roční doba si vyžaduje teplé a nepromokavé oblečení a vysoké gumové (rybářské) boty. Napínavý lov v bohatě zazvěřených revírech Vám přinese nezapomenutelné zážitky. Po lovu tetřeva a tetřívka je možné ještě dodatečně lovit dalších pernatou zvěř – sluku, kachnu nebo husu divokou.Konkrétní způsob lovu určí na místě průvodce podle počasí a dalších konkrétních podmínek.

Los evropský (Alces alces alces) se vyskytuje téměř v celé evropské části Ruska, na Urale a ve východních oblastech Sibiře. Tradičními způsoby lovu jsou lov v doběříje září - říjen a naháňky v období listopad – leden. Během říje zkouší průvodci vábit losí býky, kteří reagují na váb a je tak snadnější se dostat na dostřel. Při naháňkách místní průvodci připravují obyčejně 3 – 5 lečí za den. Leče jsou v zalesněném terénu, ale průvodci vytlačují zvěř na volnou plochu, kde lovci mohou zvěř dobře vidět. Tlačený los jde volným krokem, takže není problém tuto mohutnou zvěř dobře zasáhnout.

Rychlý kontakt

Vyžádejte si konkrétní nabídky na programy na:

   info@hunt-fish.cz
   +420 725 394 158

Naše kontaktní adresa

Ing. Josef Novák
Kobylinská 403
391 55, Chýnov

Na co se můžete těšit